GORO

GORO

プログラマー歴40年、63歳、上場会社で嘱託社員として働いていましたが退職しました。直腸癌にて癌摘出手術を行い、人工肛門、ストマ生活、閉鎖、脱肛、便失禁となりました。

TOP